Potaardeberg 75 9820 Merelbeke 0485/67 21 43 bram.uvyn@telenet.be

Grote prijs der regio’s

  • Home
  • Grote prijs der regio’s

Vanuit de KNBBW hebben we ons steeds voorgenomen alles in het werk te stellen om onze leden de kans te geven hun hobby te beoefenen. Gezien de omstandigheden het onmogelijk maakten ons gekende sectorkampioenschap in te richten, willen we vanuit de KNBBW daar een nieuw kampioenschap tegenover stellen: het ACEG regiokampioenschap.

Het uitgangspunt van deze wedstrijd is net vermijden dat er veel schutters samenkomen op hetzelfde terrein op hetzelfde moment. Daarom hebben we er voor gekozen en gedecentraliseerd kampioenschap in te richten waarbij maximaal 3 ploegen van 4 schutters (van dezelfde maatschappij) tegen elkaar schieten op het terrein van 1 van de 3 ploegen waarbij ook de datum en tijd van het schieten in onderling overleg kan worden gekozen binnen een bepaalde periode.
We benadrukken hierbij wel het feit om zo veel als mogelijk rekening te houden met mogelijke beschrijfschietingen in de omgeving.

Binnen het nieuwe concept zijn we ook afgestapt van de 5 gekende sectoren maar hebben we ervoor gekozen de potentiële af te leggen afstand zo klein mogelijk te houden en werden 9 regio’s uitgewerkt waarbij de af te leggen afstand beperkt wordt tot 50 à 60 km.
Binnen deze regio’s zal gewerkt worden naar 2 finalisten per regio die naar de finale mogen op een nog nader te bepalen datum in september om met 18 ploegen te dingen naar een nieuw gecreëerde titel binnen de KNBBW.

Deelname aan dit kampioenschap kost 10 euro per ploeg en het inleggeld wordt verdeeld over de deelnemende ploegen die de finale bereiken via een verdeelsleutel en wordt via waardebonnen gegeven.

We voorzien volgende timing voor het kampioenschap dit jaar (onder voorbehoud van het aantal ingeschreven ploegen per regio natuurlijk):

- mogelijkheid tot inschrijven tot 27 juni 

- loting 1e voorronde in de week van 28 juni

- mogelijkheid om de wedstrijden van de 1e voorronde in te richten tussen 3 en 24 juli

- loting 2e voorronde op 25 juli

- mogelijkheid om de wedstrijden van de 2e voorronde in te richten tussen 26 juli en 14 augustus

- loting 3e ronde op 15 augustus.

- mogelijkheid om de wedstrijden van de 3e voorronde in te richten tussen 16 augustus en 28 augustus

- loting 4e voorronde (en normaal gezien ook laatste voorronde) op 29 augustus

- mogelijkheid om de wedstrijden van de 4e voorronde in te richten tussen 30 augustus en 11 september.

Meer info vind je in het reglement en de verdeling van de regio's die hierbij zijn gevoegd. Heb je nog vragen dan kan je steeds contact opnemen met het secretariaat via info@knbbw.be.

Inschrijven kan tot ten laatste 27 juni door 10 euro (of een veelvoud ervan) te storten op de rekening van de KNBBW – BE86 0682 0022 0050 – met vermelding van de ploegverantwoordelijke.

We hopen met de organisatie van dit kampioenschap de schutters die hieraan wensen deel te nemen een extra opportuniteit te geven om het wedstrijdaspect aan onze sport te kunnen beoefenen.

Reglement ACEG grote prijs der regio's

Reglement ACEG grote prijs der regio's - Franstalige versie

verdeling regio's ACEG grote prijs der regio's