Bestellen ” SCHUTTERSGIDS” op papier

Beste voorzitters, bestuursleden, zaakgelastigen,

Beste vrienden schutters,

Op het congres in maart 2017 te Middelkerke heeft secretaris-generaal Bram Uvyn aangehaald dat de KNBBW vanaf 1 januari 2018 de digitale weg opgaat met de Wipschutter.

Enerzijds is dit op vraag van jullie, de schutters zelf, en anderzijds wil de KNBBW ook

meegaan en meezijn met de hedendaagse evolutie waar digitalisering een

vooraanstaande rol speelt.

De KNBBW heeft daarom besloten om de nieuwe digitale Wipschutter

͛in eigen beheer te nemen en heeft daarvoor Dieter Gezels als

͚Verantwoordelijke digitale communicatie aangesteld.

Er is ook een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers vanuit de KNBBW en

uit onze aangesloten leden, om de nieuwe digitale versie van de

Wipschutter vorm te geven.

Van bij de start van het project waren de doelstellingen om een minstens evenwaardige

en zelfs betere toepassing te ontwikkelen die we daarenboven volledig gratis aan onze

maatschappijen konden aanbieden.

Dit wil zeggen dat al de schietingen en mededelingen vanuit de maatschappijen gratis online kunnen ingediend en geraadpleegd worden, wat een serieuze financiële besparing voor onze maatschappijen zal zijn.

De nieuwe digitale versie heeft de naam "Schuttersgids" gekregen.

We beseffen ook dat niet iedereen meteen zijn weg zal vinden naar deze digitale versie,

daarom voorzien we ook nog de mogelijkheid om Schuttersgids als papieren versie te

ontvangen.

We kiezen ervoor om de "Schuttersgids" tweewekelijks te laten verschijnen en de folder zal

telkens minstens 12 pagina's tellen.

Hiervoor zullen we echter een abonnementsprijs van 60 euro vragen.

De personen die de papieren versie van de "Schuttersgids" willen blijven ontvangen

moeten dit expliciet doorgeven per brief of e-mail aan secretaris-generaal Bram Uvyn :

knbbw.frnab@gmail.com

Het abonnement zal maar ingaan na het overschrijven van € 60 op rekeningnr.

BE8606820022 0050 met vermelding van Schuttersgids 2018 voor XXXXXX (= lidnummer op je bondskaart van VLAS)

Op de sectoriele vergaderingen zal voldoende tijd vrij gemaakt worden om dit project en het gebruik van de digitale toepassing verder toe te lichten.

Met Sportieve Groeten.

Nationaal Voorzitter

Marc De Bruyne