Nieuwjaarswensen Marc De Bruyne

Beste Schuttersvrienden,

Dames en Heren,

In de eerste plaats wil ik namens de KNBBW jullie en jullie familie een voorspoedig, gelukkig en een

gezond 2018 toewensen.

Vooral een goede gezondheid want dit is het allerbelangrijkste, het hoogste

goed.

Jammer genoeg hebben we dit in 2017 ook terug moeten ondervinden.

Wederom hebben we teveel moeten afscheid nemen van een goeie vriend, een vader, een moeder of iemand

 die ons zeer dierbaar was.

Ik hoop van harte dat wij allen hiervan gespaard mogen worden dit jaar.

Bij de start van een nieuw jaar horen dikwijls goede voornemens of worden nieuwe ideeën gelanceerd om het dat jaar nog beter te doen.

Ook de KNBBW heeft deze voornemens en ideeën.

Zo wil de KNBBW in 2018 de ingeslagen weg van digitalisering en modernisering verderzetten.

Waarschijnlijk heeft u al meermaals gehoord over het nieuwe digitale platform (www.knbbw.be) waarmee wij op een eigentijdse manier met onze maatschappijen en leden willen communiceren.

Ook het gedeelte Schuttersgids, wat de vervanger is van de vertrouwde Wipschutter

zal via deze website beschikbaar zijn.

Met de belangrijkste eigenschap dat de online versie voor iedereen volledig gratis is.

Het opzetten en uitrollen van dit digitaliseringsproject vormt één van de uitdagingen  voor het jaar 2018.

 Het zal zoeken zijn naar gemeenschappelijke doelstellingen op basis van openheid en vertrouwen, dankzij een transparante communicatie en het creëren van een toegevoegde waarde die alleen door jullie medewerking en feedback kan gerealiseerd worden.

Als voorzitter van de KNBBW ben ik ervan overtuigd dat we er in zullen slagen om dit project succesvol op te starten en verder uit te bouwen.

Ik nodig dan ook iedereen uit, voorzitters, zaakgelastigden, clubverantwoordelijken en leden om samen deze doelstelling te bereiken in het belang van onze schuttersport.

Onze federatie is een federatie in beweging waarbij heel wat gedreven mensen met veel passie voor het boogschieten zich dagelijks belangeloos inzetten.

Waarbij door brainstormen, overleg of gewoon door met elkaar te praten, nieuwe ideeën opborrelen waardoor nieuwe projecten ontstaan.

Nieuwe projecten die dan opnieuw kunnen ontwikkeld worden door eventuele werkgroepen.

Hierbij richt ik een speciale oproep naar de jeugd en mensen met eigentijdse jonge ideeën.

Blijf niet aan de kant staan. Doe mee. Stel je kandidatuur voor in jullie eigenclubbesturen of voor

openstaande KNBWW-functies om zo mee de toekomst van het handboogschieten

staande wip te helpen uitzetten.  

 

Beste wensen.

Marc De Bruyne

Voorzitter KNBBW.