Potaardeberg 75 9820 Merelbeke 0485/67 21 43 bram.uvyn@telenet.be

Overgangen naar andere clubs

  • Home
  • Overgangen naar andere clubs

Overgangen naar andere clubs

Betreft overgangen naar een andere club voor het seizoen 2024.

 

De periode van overgangen tussen clubs is voor de KNBBW bij Ministrieel Besluit toegestaan van 1 oktober tot en met 30 november. Buiten deze periode zijn overgangen niet toegestaan, nieuwe aansluitingen echter wel. De enige juiste manier om een overgang van schutters te melden is de volgende:

De club waar de schutter bij aansluit stuurt een schrijven naar de hoofdafgevaardigde van zijn sector. Deze zal ofwel de club, waar de schutter weg gaat, verwittigen van deze transfer ofwel de hoofdafgevaardigde van de sector waarin de nieuwe club is gelegen indien het gaat om twee verschillende sectoren. Deze zal op zijn beurt dan de club verwittigen waar de schutter weg gaat. Het schrijven moet ondertekend worden door de zaakgelastigde en/of voorzitter van de nieuwe club en de schutter in kwestie zelf!

  Concernant les transferts d’une société à une autre pour la saison 2024.

La période de transfert d’une société à une autre est fixée entre le 1 octobre et le 30 novembre de chaque année. En cas de transfert, la société à laquelle un archer désire s’affilier est tenu d’informer le délégué principale de son secteur. Le délégué principale doit avertir l’ancienne société de ce transfer ou le délégué principale du secteur si le tranfert est entre 2 sociétés d’une secteur differente qui doit avertir l’ancienne société. La lettre doit sousigner par le president et/ou le fondée de pouvoir et l’archer lui-même!

leave a comment