Potaardeberg 75 9820 Merelbeke 0485/67 21 43 bram.uvyn@telenet.be

Faq

FAQ

Our Company Faq

Boogschieten staande wip


Een woordje uitleg

Het hoeft geen betoog, dat het handboogschieten een van de oudste kunsten is, die de mensheid kent. De pijl en boog zijn hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit Azie. De Chinees Hori zou de uitvinder zijn. Al tienduizenden jaren heeft de mens zich van de handboog bediend met wisselende bedoelingen. Was de boog allereerst een middel voor de jacht en dus uiterst belangrijk voor de voedselvoorziening van de mens; bijna onmiddellijk werd hij ook gebruikt ter verdediging en deed daarmee zijn intrede in de krijgskunst.
Maar ook is het handboogschieten als sport al zeer lang bekend. Het waren de Perzen, die het boogschieten in de Griekse cultuur
introduceerden. Daar was het handboogschieten een van de gewaardeerde martiale kunsten, waarin de besten het tegen elkaar opnamen in de schaduw van de Olympus.
De tijd dat de boog een belangrijk wapen bleef, vond zijn einde met de intrede van het vuurwapen.We kennen allemaal de
geromantiseerde confrontaties tussen boog en vuurwapen, zoals ten tijde van de strijd tussen de Indiaanse bewoners van Noord Amerika en de kolonialisten. Behalve de Indianen waren ook de Turken erkende boogschieters en het verhaal gaat, dat Sultan Mohammed Khan in 1247 zijn pijl 1275 pijllengten kon wegschieten. Dat komt neer op een afstand van bijna 1000 meter! Nog in het einde van de 19de eeuw was in Londen een Turk, die zijn pijl 800 meter ver schoot, de sportman van het jaar.Sowieso kent de geschiedenis van de handboogsport vele romantische helden. Een handboogsporter, die over zijn sport met buitenstaanders praat, wordt al snel vergeleken met Robin Hood of wordt door absolute leken gevraagd of hij een appel van iemands hoofd kan schieten. terwijl deze heldendaad door de Zwitserse voet- of kruisboogschutter Wilhelm Tell werd verricht.

Het handboogschieten kent ook vele gedaanten over de hele wereld in vele verschillende culturen. Zo is in Korea het handboogschieten volkssport nummer 1, waar met min of meer klassieke bogen geschoten wordt. In Japan wordt op zeer hoog niveaugeschoten, waarbij de Zen Boeddhistische, filosofische achtergrond een grote rol in de sportbeoefening speelt. In de westerse wereld heeft de handboog een enorme technische evolutie doorgemaakt tot sommige uiterst "high tech" vormen.

Voor Belgie/Frankrijk en Nederland is boogschieten op staande wip de meest voorkomende vorm.Als nieuwkomer in deze sport sta je soms vol verbazing te kijken naar de vele verschillende bogen vol "toeters en bellen". Alle mogelijke technische snufjes, die de precisie van het schieten moeten verbeteren vormen een favoriet gespreksonderwerp onder schutters (niet van toepassing op staande wip ). Maar hoe fantastisch, soms wel futuristisch het er ook uit kan zien, de handboog sport blijft berusten op eeuwen oude technieken, waar in wezen niets aan veranderd is

Soorten schietingen

De meest voorkomende schietingen zie beschrijfschietingen. De deelnemers schrijven zich in per maatschappij, of onder een
peloton. Elke schutter heeft recht op een schot per ronde. De volgorde waarin de maatschappijen of pelotons schieten, wordt bepaald
volgens de loting. De duur van een schieting bedraagt +/- 4 uren. De vogels op de wip bezitten elk een bepaalde waarde die berekend wordt naargelang van het totaal aantal deelnemende schutters. Bij het afschieten van een vogel ontvangt de schutter een penning die
na de schieting omgeruild wordt in cash. Soms wordt de geldwaarde van bepaalde vogels vervangen door prijzen in natura.
Naargelang de te winnen prijzen spreekt men van een palingschieting, een kalkoenschieting en nog vele andere soorten

Jubileumschietingen

Worden steeds ingericht wanneer een maatschappij hulde wil brengen aan een van hun leden of bestuursleden.

Blokschieting

Deze soort schieting is alleen naar de hoogvogel en gaat over 3 ronden hij of zij die de blok het meest afschiet is de winnaar en ontvangt een prijs

7 Hoge

Schieting naar 7 hoge waarvan 1 hoge/2 zijden/2 kallen/2 onderkallen dit is een puntenschieting /hoge 7/zijde 6/kalle 5/onderkal 4 punten,deze wedstrijd gaat door met een vooraf afgesproken tiijdsduur,.Uitbetaling geschied volgens de inleg gedeeld door het aantal afgeschoten punten Er kan ook nog een extra prijs zijn voor de winnaar

 Herdenkingsschietingen

Worden ingericht ter nagedachtenis van een overleden lid. De vogels zijn dan zwarte pluimen.

Koningschieting maatschappij.

Iedere maatschappij richt op een te bepalen datum een Koningschieting in voor zijn leden. Deze wordt geschoten naar een Koningsvogel. Hij of zij die deze het meest afschiet is koning van de maatschappij.

 Bondschietingen K.N.B.B.W.F.R.N.A.B

Dit zijn schietingen met medewerking van de K.N.B.B.W. met 10 speciale prijzen per wip geschonken door de K.N.B.B.W. geplaats op vooraf bepaalde bondsvogels.

Keizerschieting K.N.B.B.W.-F.R.N.A.B-

Voor de eerste maal ingericht te Stekene in 1925

Hij of zij die in zijn maatschappij koning/koningin is mag deelnemen aan de keizerschieting. Deze wordt betwist over 3 ronden naar een

hoogvogel. Hij of zij die de hoogvogel het meeste afschiet mag de titel Keizer van Belgie dragen.

Belgische Kampioenschappen K.N.B.B.W.---F.R.N.A.B

voor de eerste maal ingericht te Antwerpen in 1920

  1. Voorronden per sector:Iedere maatschappij kan zich hiervoor inschrijven per  peleton, ieder peleton zal bestaan uit 5 schutters. Er word per peleton geschoten naar een volle wip over 10 ronden zonder invullen. Het peleton dat het hoogste aantal punten schiet is sectorkampioen en gaat door naar de finale van de 5 sectoren. Onder alle dag winaars per sector zal een afkamping plaats vinden om te bepalen wie als 2de ploeg van de sector naar het B.K mag
  2. De finale: De 5 sectorkampioenen + de vijf winnaars onder de dag winnaars per sector schieten op de zelfde wijze als in de voorronden. Het  peleton met het hoogste aantal punten word Belgisch Kampioen.
Individueel Kampioenschap of vlas

voor de eerste maal ingericht te schriek in 2004

Bij de heren  diegene die het meest aantal punden hebben afeschoten in de voorronden 5 per sector Bij de Dames idem maar 3 per sector

Iedere deelnemer krijgt 5 schoten in de eerste ronde ,verder zal het aantal treffers in de volgende ronden bepalen wie doorgaat tot er1 schutter overblijft hij of zij zal individueel kampioen zijn

Europees Kampioenschap.(B/N/FR)

voor de eerste maal ingericht te Woluwe in 1949

  1. Per ploeg die bestaat uit 24 schutters zal over 10 ronden naar een volle wip worden geschoten. De ploeg die het meeste aantal punten schiet of met de minste beurten de wip leeg schiet is Europees Kampioen.
  2. Individueel met 75 schutters per land zal er worden geschoten naar 1 hoogvogel. De schutter met de meeste aantal treffers wordt Europees Kampioen.

Alle winnaars kun je  vinden onder-KNBBW-FRNAB

 

Mectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
Adipisicing elit, sed do eiusmod empor

De Vogel

Bestaat uit kunststof blokje en pluimen

De gewone boog.

Deze bestaat uit hout of plastic en is wat betreft vorm bijna niet veranderd sinds eeuwen

De recurve boog

Moderne vorm van boog, bestaat uit metaal en kunststof

De compound boog

De hedendaagse boog bestaat uit metaal en kunststof en beschikt over een systeem van katrollen voor de overbrenging van de trekkracht.t

De pijl

Bestaan uit hout of een soort glasvezel

De open wip

Deze zijn aan het verdwijnen aangezien men hiervoor een te grote ruimte nodig heeft om deveiligheid te garanderen. De pijlen vliegen vrij de lucht in en komen dan naar beneden (+/- 75 m. rond iedere wip)

De Muitwip

De muitwip is de moderne versie en biedt meer bescherming aangezien de pijlen in een kooi worden tegengehouden en hierdoor hun val wordt gebroken. +/- 10 m. rond iedere wip

De Torenwip

De torenwip is een variant op de muitwip maar is volledig overdekt zodat we bij slechte weersomstandigheden en in de winter ook onze sport kunnen beoefenen Voorbeelden zie je in Zaffelare-Brugge Sint Andries-Beveren-Waas -Heusden Limburg Sint-Amandsberg Gent-Leuven -Genval-Ronse-Kortrijk

Deze sport is een hobby enkel en alleen voor ontspanning. De kunst is om met de pijl een vogel van de wip te schieten op een hoogte van 28 meter Aangezien men moet rekening houden met factoren zoals er zijn, regen, wind, stand van de zon en het te raken doel (vogel) maar de grootte heeft van 10 Eurocent is het niet altijd raak. Maar het is een hobby!

Indien men raak schiet krijgt men een tegenwaarde hetzij in geld of natura, dit is bij aanvang beslist.