Overlijdens

Met droefenis melden wij het volgende overlijden :

Afscheid nemen is met dankbare handen meedragen al wat herinnering is van

de heer Willy Goossens, vader van onze bondsdokter.

Klik hier Overlijden Willy Goossens

Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke dagen.