Potaardeberg 75 9820 Merelbeke 0485/67 21 43 bram.uvyn@telenet.be

  • Home
  • europese-werking

Internationale werking.

De KNBBW is naast lid van het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité (BOIC) ook lid van het Internationaal Europees Comité Boogschieten Staande Wip.
In dit comité, opgericht in 1949 zetelen de volgende federaties:
– Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters, opgericht in 1908
– Nederlandse Bond van Wipschutters (NBvW), opgericht in 1928
– Union des Associations d’Archers du Nord de la France. (UAANF), opgericht in 1906.
Alle Europese landen vertegenwoordigd door een federatie van staande wipschutters kunnen lid worden.
Om beurt richt elk aangesloten land jaarlijks het eerste weekend na 15 augustus het Europees kampioenschap in.
Dit in samenwerking met een plaatselijke schuttersmaatschappij.
Op zaterdag strijden de jeugdschutters (t/m 18jaar) om de titels van ‘Individueel Europees Kampioen’ en ‘Europees Kampioen per ploeg’. Op zondag schieten de senioren (18+) voor deze titels.
Voor de ploegwedstrijd stelt elk land 24 schutters op. Voor de individuele wedstrijd zijn dit bij de jeugd 40 schutters en bij de senioren 72 schutters.

Verder heeft het Internationaal Europees Comité tot doel:
– de wederzijdse verbroedering en verstandhouding bevorderen
– de staande wipschutterssport te bevorderen op internationaal gebied.