Potaardeberg 75 9820 Merelbeke 0485/67 21 43 bram.uvyn@telenet.be

  • Home
  • volwassenwerking

Volwassenwerking KNBBW

De Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters staat als nationale federatie in voor de organisatie en coördinatie van diverse wedstrijden en ondersteunt verschillende projecten die het boogschieten op de staande wip vorm geven.

Voor volwassenen, met de mogelijkheid om als jeugdschutter ook deel te nemen als men aan de deelnamevoorwaarden voldoet, organiseert de KNBBW volgende wedstrijden:

  • Nationale keizerschieting

Jaarlijks, op de zondag voor Pinksteren, wordt de nationale keizerschieting georganiseerd.
Een individuele wedstrijd voor alle schutters die de geldende koning zijn in hun eigen club of hun onmiddellijke voorganger.

De keizerschieting wordt beslecht door 3 schoten naar de keizersvogel, een houten blokvogel met een grootte van ongeveer 4 x 8 cm die op een alleenstaande pin wordt geplaatst.
De deelnemer die de blokvogel het hoogt aantal keer kan afschieten binnen zijn 3 schietbeurten, eventueel na kamping met schutters met gelijk aantal treffers, mag zich voor 1 jaar keizer van België noemen.

  • Sectorkampioenschappen per ploeg en nationaal ploegenkampioenschap

Elk lid van de federatie kan deelnemen aan het nationaal ploegenkampioenschap.
De préselecties worden per sector georganiseerd, deelnemen kan in ploegen van 5 schutters ongeacht de leeftijd.

Per sector gaan twee ploegen naar de finale van het BK:

  • de ploeg die in totaal (en eventueel na kamping) het meeste punten heeft behaald
  • de ploeg die na kamping met alle dagwinnaars het meeste punten heeft behaald

De finale van het Belgisch Kampioenschap wordt beslecht tussen 10 ploegen (5 sectorkampioenen en 5 beste dagwinnaars) op de 3e zondag van september.
Elke ploeg schiet (indien voltallig) 50 schoten naar een volle wip blokvogels.
De ploeg met de meeste punten mag zich een jaar kampioen van België noemen.

  • Individueel kampioenschap van België voor dames en heren.

Elk lid van de federatie die deelneemt aan de préselecties van het nationaal ploegenkampioenschap neemt ook automatisch deel aan de préselecties van het individueel kampioenschap.
Indien men niet geselecteerd is voor het BK ploegen kan men zich opgeven voor het individueel kampioenschap.

De 5 heren en 3 dames die in hun sector het meeste punten hebben in ploegverband zijn automatisch geplaatst voor deelname aan het individueel Belgisch kampioenschap. Dit gaat ook door op de derde zondag van september.
Daar schiet men via een afvalsysteem tot wanneer er een top drie gekend is voor beide categorieën.

 

Naast de wedstrijden organiseert de KNBBW, al dan niet in samenwerking met andere instanties, ook niet-wedstrijd gerelateerde evenementen:

  • Nationaal congres

Jaarlijks organiseert de KNBBW i.s.m. een aangesloten club het nationaal congres waar o.a. de financiën  worden voorgelegd, een verslag wordt gegeven van het afgelopen schuttersjaar, de jeugdwerking wordt voorgesteld, een vooruitblik wordt gegeven naar het nieuwe schuttersjaar en 11 bondsschietingen worden geloot onder de aangesloten clubs.

  • Cursus initiator boogschieten en initiator traditionele sporten

In samenwerking met Sport Vlaanderen en VLAS staat de KNBBW mee in voor de organisatie van bovengenoemde cursussen. Elke cursus omvat een vast deel theorie en een vast deel praktijk en leidt tot een attest initiator.
Beide cursussen bestaan uit verschillende opleidingsdagen.

  • Organisatie superdagen

In samenwerking met VLAS worden verschillende superdagen georganiseerd waar de traditionele sporten centraal staan en niet-beoefenaars kunnen kennis maken met de verschillende traditionele sporten die meewerken aan de superdagen.