Beslissingen Raad Van Bestuur 17052020 verder zetting seizoen 2020