Kandidaturen inrichting congres 2020/2021 – organisation du congres 2020/2021

Inrichting Congres 2020 en 2021

De inrichting van het jaarlijkse congres van de KNBBW berust bij een maatschappij aangesloten bij de nationale bond. De ervaring leert ons dat het steeds moeilijker wordt om de inrichting van het congres goed voor te bereiden binnen één jaar. Zo zijn geschikte zalen meestal reeds bezet wanneer men slechts 1 jaar op voorhand de definitieve toewijzing krijgt van het congres. Daarom willen vanaf nu de toewijzing 2 jaar op voorhand doen. Op die manier hopen we dat meer maatschappijen in staat zijn het congres in te richten.

Maatschappijen die geïnteresseerd zijn in de organisatie van het congres in 2020/2021, kunnen vanaf nu hun kandidatuur insturen naar het secretariaat. We raden ook aan om je kandidatuur reeds voldoende te staven zodat duidelijk blijkt dat uw maatschappij voldoende mogelijkheden heeft om de inrichting tot een goed einde te brengen. Wanneer er meerdere kandidaten zijn, zullen wij voor de toekenning ook rekening houden met speciale vieringen in dat jaar (vb 100 jarig bestaan van een maatschappij, aanstelling als gilde, …).

De kandidaturen kunnen opgestuurd worden naar het secretariaat (Potaardeberg 75, 9820 Merelbeke) en moeten binnen zijn ten laatste op 10 maart 2018.

Organisation du congrès 2020 et 2021

Les sociétés qui sont interessées pour organiser le congres de la FRNAB 2020/2021 peuvent envoyer leur candidature au sécrétariat de la FRNAB (Potaardeberg 75, 9820 Merelbeke) avant le 10 mars 2018.

Quand il ya plusieurs candidats, nous tiendrons également compte des célébrations spéciales cette année-là (par exemple 100e anniversaire d'une société, nommée en tant que guilde, ...).

secretaris generaal                                     De voorzitter

secrétaire général                                      le Président

 

Bram Uvyn                                               Marc De Bruyne