Samenwerking België en Zeeuws-Vlaamse bond

Heren en dames schutters,

als vooruitstrevende kracht binnen de K.N.B.B.W. vond ik het zeer belangrijk ook te kunnen rekenen op onze collega's schutters over de grens waarmee we reeds jaren samen schieten en reeds vele mooie momenten mee hebben beleefd.

In dat oogpunt zijn we  snel op de vraag van de bestuursleden van de Nederlands bond        ( afdeling Zeeuws-Vlaanderen, welke 9 maatschappijen vertegenwoordigen ) ingegaan om "eens uit te leggen wat dat fameuze digitaliseringsproject nu eigenlijk was".

Na enkele telefoontjes, schietingen en persoonlijke ontmoetingen hebben beide landen beslist om het project te gaan voorstellen aan de voorzitters en zaakgelastigden van deze maatschappijen in de kantine van Terneuzen.

Bram Uvyn en ikzelf werden zeer hartelijk ontvangen, de opkomst was talrijk en na een presentatie van een uurtje kregen we veel constructieve vragen.

De intresse was groot en de samenwerking was nakend.

Er werd beslist dat de maatschappijen ook deel kunnen uitmaken van dit project, mits betaling van hun club-bijdrage aan de K.N.B.B.W.

Met heel veel trotst kan ik jullie meedelen dat de samenwerking officieël is en de schietingen van Zeeuws-Vlaanderen ook worden opgenomen in onze Schuttersgids.

We gaan alvast een leuk seizoen tegemoet samen met onze Nederlandse vrienden.

Hopelijk kom ik velen onder jullie tegen.

Oprechte schuttersgroeten,

Gelukkig 2018!

Dieter Gezels

Secretaris digitale communicatie.