WIJZIGING DATUM KEIZERSCHIETING VAN BELGIE

Wijziging datum keizerschieting

 

Beste voorzitters, zaakgelastigden en schutters

Gelieve nota te nemen van volgende mededeling: de keizerschieting van 2020 te Sint-Gillis Dendermonde, voorzien op 24 mei 2020, kan niet doorgaan op deze datum gezien die dag ook de Beiaardommegang doorgaat. Een evenement dat eens om de 10 jaar doorgaat waardoor er geen toelating werd gegeven door de stad Dendermonde om de keizerschieting door te laten gaan. Na overleg werd beslist om éénmalig af te wijken van de reglementair voorziene datum en de keizerschieting te laten doorgaan op zondag 7 juni 2020. Gelieve hier rekening mee te houden in de samenstelling van jullie kalender 2020!

 

Changement de date tir à l’empereur

Chèrs présidents, fondées de pouvoirs et tireurs,

Veuillez noter que la date du tir à l'empereur, prevu le 24 mai 2020, ne peut pas avoir lieu cette date car il y a un grand événement (Beiaardommegang) à Termonde. La nouvelle date du tir à l'empereur sera le 7 juin 2020. veuillez en tenir compte dans la composition des calendriers de 2020!